پایان‌انمه کارشناسی ارشد آقای بشیر علی ویسی با عنوان «تاثیر سیکل‌های تر و خشک شدن بر خاک رس تثبیت شده با پلیمر مایع»

پایان‌انمه کارشناسی ارشد آقای بشیر علی ویسی با عنوان «تاثیر سیکل‌های تر و خشک شدن بر خاک رس تثبیت شده با پلیمر مایع»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌انمه کارشناسی ارشد آقای بشیر علی ویسی با عنوان «تاثیر سیکل‌های تر و خشک شدن بر خاک رس تثبیت شده با پلیمر مایع» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز 12/7/1396 ساعت 18 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان‌انمه کارشناسی ارشد آقای بشیر علی ویسی با عنوان «تاثیر سیکل‌های تر و خشک شدن بر خاک رس تثبیت شده با پلیمر مایع» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز 12/7/1396 ساعت 18 در  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لین زیر مراجعه فرمایید:

 

بشیر علی ویسی