پایان‌نامه دکتری مهندس سهیل رضوی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی سازه های هوشمند مگنتوالکتروالاستیک»

پایان‌نامه دکتری مهندس سهیل رضوی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی سازه های هوشمند مگنتوالکتروالاستیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه دکتری مهندس سهیل رضوی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی سازه های هوشمند مگنتوالکتروالاستیک» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 14 - سه شنبه 11 خرداد 95 ارائه خواهد شد.

پایان‌نامه دکتری مهندس سهیل رضوی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی سازه های هوشمند مگنتوالکتروالاستیک» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 14 - سه شنبه 11 خرداد 95 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سهیل رضوی