پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای آیت کریمی با عنوان «تاثیر تثبیت با آهک به همراه ناخالصی دولومیتی بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس»

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای آیت کریمی با عنوان «تاثیر تثبیت با آهک به همراه ناخالصی دولومیتی بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای آیت کریمی با عنوان «تاثیر تثبیت با آهک به همراه ناخالصی دولومیتی بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز دوشنبه 10/7/1396 ساعت 19 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای آیت کریمی با عنوان «تاثیر تثبیت با آهک به همراه ناخالصی دولومیتی بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز دوشنبه 10/7/1396 ساعت 19 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

آیت کریمی