پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای فرزام باقری با عنوان «تأثیر هندسه لایه آبرفت در اندرکنش دینامیکی خاک-لوله گاز»

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای فرزام باقری با عنوان «تأثیر هندسه لایه آبرفت در اندرکنش دینامیکی خاک-لوله گاز»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای فرزام باقری با عنوان «تأثیر هندسه لایه آبرفت در اندرکنش دینامیکی خاک-لوله گاز» با راهنمایی دکتر محمد ملکی در 29 تیر 1395در آمفی تئاتر فنی ارائه خواهد شد.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای فرزام باقری با عنوان «تأثیر هندسه لایه آبرفت در اندرکنش دینامیکی خاک-لوله گاز» با راهنمایی دکتر محمد ملکی در 29 تیر 1395در آمفی تئاتر فنی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

فرزام باقری