پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقای محمد مهدی شالچی با عنوان «تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی با تکیه بر ویژگی های بهینه و ماشین بردار پشتیبان»

پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقای محمد مهدی شالچی با عنوان «تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی با تکیه بر ویژگی های بهینه و ماشین بردار پشتیبان»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقای محمد مهدی شالچی با عنوان «تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی با تکیه بر ویژگی های بهینه و ماشین بردار پشتیبان» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز 11/7/96 ساعت 17:30 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقای محمد مهدی شالچی با عنوان «تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی با تکیه بر ویژگی های بهینه و ماشین بردار پشتیبان» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز 11/7/96 ساعت 17:30 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمد مهدی شالچی