پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قادری با عنوان «شناسایی کنش‌های انسان و درک روابط آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین در تصاویر RGB-D»

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قادری با عنوان «شناسایی کنش‌های انسان و درک روابط آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین در تصاویر RGB-D»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قادری با عنوان «شناسایی کنش‌های انسان و درک روابط آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین در تصاویر RGB-D» با راهنمایی دکتر حسن ختن لو در روز دوشنبه مورخ 10/7/1396 ساعت 14 در آمفی تئاتر مهندسی ارائه می‌گردد.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زهره قادری با عنوان «شناسایی کنش‌های انسان و درک روابط آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین در تصاویر RGB-D» با راهنمایی دکتر حسن ختن لو در روز  دوشنبه مورخ 10/7/1396 ساعت 14 در آمفی تئاتر مهندسی ارائه می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

زهره قادری