پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فروغ حسینی با عنوان «استفاده از داده‌کاوی و شبکه های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان»

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فروغ حسینی با عنوان «استفاده از داده‌کاوی و شبکه های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فروغ حسینی با عنوان «استفاده از داده‌کاوی و شبکه های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان» با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در یکشنبه 25 بهمن ماه 1394 ارائه گردید.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فروغ حسینی با عنوان «استفاده از داده‌کاوی و شبکه های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان» با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در یکشنبه 25 بهمن ماه 1394 ارائه گردید. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

فروغ حسینی