پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مهشید گودرزی با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی چگونگی توزیع فشار بر روی موانع توری¬سنگی با درصد تخلخل¬های متفاوت در کانال مستقیم با بستر ثابت »

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مهشید گودرزی با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی چگونگی توزیع فشار بر روی موانع توری¬سنگی با درصد تخلخل¬های متفاوت در کانال مستقیم با بستر ثابت »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مهشید گودرزی با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی چگونگی توزیع فشار بر روی موانع توری‌سنگی با درصد تخلخل‌های متفاوت در کانال مستقیم با بستر ثابت» با راهنمایی دکتر مجید فضلی در روز یکشنبه 25 شهریور ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مهشید گودرزی با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی چگونگی توزیع فشار بر روی موانع توری‌سنگی با درصد تخلخل‌های متفاوت در کانال مستقیم با بستر ثابت» با راهنمایی دکتر مجید فضلی در روز یکشنبه 25 شهریور ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مهشید گودرزی