پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: بررسی کاربرد یک مدل رفتاری خاک غیراشباع در برآورد رفتار تنش-تغییرشکل ماسه لای‏دار نگارش: مجتبی صادقی‏مهر

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: بررسی کاربرد یک مدل رفتاری خاک غیراشباع در برآورد رفتار تنش-تغییرشکل ماسه لای‏دار نگارش: مجتبی صادقی‏مهر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: بررسی کاربرد یک مدل رفتاری خاک غیراشباع در برآورد رفتار تنش-تغییرشکل ماسه لای‏دار نگارش: مجتبی صادقی‏ مهر با راهنمایی آقای دکتر محمد ملکی در روز دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 10 صبح در سالن آمفی ‏تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجهه نمایند. مجتبی صادقی‏ مهر

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: بررسی کاربرد یک مدل رفتاری خاک غیراشباع در برآورد رفتار تنش-تغییرشکل ماسه لای‏دار نگارش: مجتبی صادقی‏ مهر با راهنمایی آقای دکتر محمد ملکی در روز دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 10 صبح در سالن آمفی ‏تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجهه نمایند.

مجتبی صادقی‏ مهر