پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: تأثیر پلیمر مایع بر رفتار مکانیکی خاک‌های شیستی نگارش: میثم محمدی

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: تأثیر پلیمر مایع بر رفتار مکانیکی خاک‌های شیستی نگارش: میثم محمدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: تأثیر پلیمر مایع بر رفتار مکانیکی خاک‌های شیستی نگارش: میثم محمدی با راهنمایی آقای دکتر عباس قدیمی در روز شنبه 07/07/1397 ساعت 18:00 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. میثم محمدی

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: تأثیر پلیمر مایع بر رفتار مکانیکی خاک‌های شیستی نگارش: میثم محمدی با راهنمایی آقای دکتر عباس قدیمی در روز شنبه 07/07/1397 ساعت 18:00 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

میثم محمدی