پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: مطالعه تجربی رفتار تنش- تغییرشکل ماسه لای‌دار غیراشباع با نگرش ویژه بر تأثیر جنس مصالح ریزدانه نگارش: عرفان چالی

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: مطالعه تجربی رفتار تنش- تغییرشکل ماسه لای‌دار غیراشباع با نگرش ویژه بر تأثیر جنس مصالح ریزدانه نگارش: عرفان چالی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: مطالعه تجربی رفتار تنش- تغییرشکل ماسه لای‌دار غیراشباع با نگرش ویژه بر تأثیر جنس مصالح ریزدانه نگارش: عرفان چالی با راهنمایی آقای دکتر محمد ملکی در روز یک‎شنبه 8 مهر 1397 ساعت 11 صبح در سالن آمفی‏تئاتر دانشکده مهندسی علاقمندان کسب کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. عرفان چالی

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک با عنوان: مطالعه تجربی رفتار تنش- تغییرشکل ماسه لای‌دار غیراشباع با نگرش ویژه بر تأثیر جنس مصالح ریزدانه نگارش: عرفان چالی با راهنمایی آقای دکتر محمد ملکی در روز یک‎شنبه 8 مهر 1397 ساعت 11 صبح در سالن آمفی‏تئاتر دانشکده مهندسی علاقمندان کسب کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

عرفان چالی