پایان ¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: ارزیابی قابلیت دستگاه آزمایش گوه پرتابی برای ضبط منحنی تنش - کرنش نگارش: زهره شیرازی

پایان ¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: ارزیابی قابلیت دستگاه آزمایش گوه پرتابی برای ضبط منحنی تنش - کرنش نگارش: زهره شیرازی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: ارزیابی قابلیت دستگاه آزمایش گوه پرتابی برای ضبط منحنی تنش - کرنش نگارش: زهره شیرازی با راهنمایی آقای دکتر غلامحسین مجذوبی در روز یکشنبه 8/7/97 ساعت:16 کلاس 27 (سایت نظری) برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. زهره شیرازی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: ارزیابی قابلیت دستگاه آزمایش گوه پرتابی برای ضبط منحنی  تنش - کرنش نگارش: زهره شیرازی با راهنمایی آقای دکتر غلامحسین مجذوبی در روز یکشنبه 8/7/97   ساعت:16   کلاس 27 (سایت نظری) برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

زهره شیرازی