پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه-های کاربردی تحت وب»

پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه-های کاربردی تحت وب»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه-های کاربردی تحت وب» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز چهارشنبه 2/11/1396 ساعت 10-12 در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه-های کاربردی تحت وب» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز چهارشنبه 2/11/1396 ساعت 10-12 در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

شایان احمدی