پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری‌های زمانی چندگانه»

پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری‌های زمانی چندگانه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری‌های زمانی چندگانه» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در روز 24/04/97 ، ساعت 11 در سمینار 2 گروه برق ارائه خواهد شد.

پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری‌های زمانی چندگانه» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در روز 24/04/97 ، ساعت 11 در سمینار 2 گروه برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

 

جواد زلقی