پایان نامه آقای سجاد میرزایی با عنوان «الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بسته‌ها»

پایان نامه آقای سجاد میرزایی با عنوان «الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بسته‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه آقای سجاد میرزایی با عنوان «الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بسته‌ها» به راهنمایی دکتر مهدی عباسی در زمان: شنبه 29/6/1393 ساعت 16 و مکان: سمینار 2 دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه آقای سجاد میرزایی با عنوان «الگوریتمی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین سرعت جستجو در طبقه بندی درختی بسته‌ها» به راهنمایی دکتر مهدی عباسی در زمان: شنبه 29/6/1393 ساعت 16 و مکان: سمینار 2 دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

سجاد میرزایی