پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش کنترل با عنوان: ردیابی شی متحرک با استفاده از فیلتر کالمن و در نظر گرفتن تغییر شکل شی نگارش: شیرین رشیدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش کنترل با عنوان: ردیابی شی متحرک با استفاده از فیلتر کالمن و در نظر گرفتن تغییر شکل شی نگارش: شیرین رشیدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش کنترل با عنوان: ردیابی شی متحرک با استفاده از فیلتر کالمن و در نظر گرفتن تغییر شکل شی نگارش: شیرین رشیدی با راهنمایی آقای دکتر عباس رمضانی در روز دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 17 در سالن مهندس خانمحمدی واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. شیرین رشیدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش کنترل با عنوان: ردیابی شی متحرک با استفاده از فیلتر کالمن و در نظر گرفتن تغییر شکل شی نگارش: شیرین رشیدی با راهنمایی آقای دکتر عباس رمضانی در روز دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 17 در سالن مهندس خانمحمدی واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

شیرین رشیدی