پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان با عنوان: مدل سازی و حل مسئله مکانیابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه نگارش: فهیمه عسگری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان با عنوان: مدل سازی و حل مسئله مکانیابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه نگارش: فهیمه عسگری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان با عنوان: مدل سازی و حل مسئله مکانیابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه نگارش: فهیمه عسگری با راهنمایی آقای دکتر دکتر امیرسامان خیرخواه در روز یکشنبه 8 مهر 1397 امفی تاتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. فهیمه عسگری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان با عنوان: مدل سازی و حل مسئله مکانیابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه نگارش: فهیمه عسگری با راهنمایی آقای دکتر دکتر امیرسامان خیرخواه در روز یکشنبه 8 مهر 1397 امفی تاتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

فهیمه عسگری