پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد گرایش انتخاب و شناسایی مواد فلزی با عنوان: ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al نگارش: سهیلا اوصالی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد گرایش انتخاب و شناسایی مواد فلزی با عنوان: ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al نگارش: سهیلا اوصالی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد گرایش انتخاب و شناسایی مواد فلزی با عنوان: ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al نگارش: سهیلا اوصالی با راهنمایی آقای دکتر حمید اصفهانی در روز چهارشنبه، 4 مهر 1397 دپارتمان مواد، کلاس 9 ساعت: 18-16 برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. سهیلا اوصالی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد گرایش انتخاب و شناسایی مواد فلزی با عنوان: ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al نگارش: سهیلا اوصالی با راهنمایی آقای دکتر حمید اصفهانی در روز چهارشنبه، 4 مهر 1397 دپارتمان مواد، کلاس 9 ساعت: 18-16 برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

سهیلا اوصالی