پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با موضوع طراحی و توسعه یک الگوریتم ردیابی و استخراج ماکزیمم توان در سیستم های فوتو ولتائیک با استفاده از پیش بینی دما پژوهشگر: فرهاد عبودی احمد آباد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با موضوع طراحی و توسعه یک الگوریتم ردیابی و استخراج ماکزیمم توان در سیستم های فوتو ولتائیک با استفاده از پیش بینی دما پژوهشگر: فرهاد عبودی احمد آباد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با موضوع طراحی و توسعه یک الگوریتم ردیابی و استخراج ماکزیمم توان در سیستم های فوتو ولتائیک با استفاده از پیش بینی دما پژوهشگر: فرهاد عبودی احمد آباد با راهنمایی آقای دکتر سهیل گنجه فر برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. فرهاد عبودی احمد آباد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با موضوع طراحی و توسعه یک الگوریتم ردیابی و استخراج ماکزیمم توان در سیستم های فوتو ولتائیک با استفاده از پیش بینی دما پژوهشگر: فرهاد عبودی احمد آباد با  راهنمایی  آقای دکتر سهیل گنجه فر برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

فرهاد عبودی احمد آباد