پایان نامه خانم زهرا عندلیبی فاضل با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه CrN/TiN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول شبیه سازی شده بدن»

پایان نامه خانم زهرا عندلیبی فاضل با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه CrN/TiN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول شبیه سازی شده بدن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه خانم زهرا عندلیبی فاضل با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه CrN/TiN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول شبیه سازی شده بدن» با راهنمایی دکتر حسن علم‌خواه در روز یکشنبه 7/11/97 ، ساعت 15 در کلاس 10 دپارتمان مواد ارائه خواهد شد.

پایان نامه خانم زهرا عندلیبی فاضل با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش چندلایه CrN/TiN اعمال شده به روش لایه نشانی فیزیکی تبخیر قوس کاتدی روی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول شبیه سازی شده بدن» با راهنمایی دکتر حسن علم‌خواه در روز یکشنبه 7/11/97 ، ساعت 15 در کلاس 10 دپارتمان مواد ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

زهرا عندلیی فاضل