پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی»

پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی» با راهنمایی آقای دکتر رحمن سیفی در تاریخ 27 تیرماه ساعت 11 در آمفی تاتر دانشکده برگزار میگردد. علاقمندان جهت کست اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. رضا حسینی

پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی» با راهنمایی آقای دکتر رحمن سیفی در تاریخ 27 تیرماه ساعت 11 در آمفی تاتر دانشکده برگزار میگردد.

علاقمندان جهت کست اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

رضا حسینی