پایان نامه دکتری آقای مهندس محمد امیری با عنوان "مطالعه ریزساختاری و ژئوتکنیکی تثبیت خاک رس‌دار نرم و نگهداشت آلاینده‌های فلز سنگین در تثبیت و جامدسازی در حضور میکرو و نانوذرات رسی"

پایان نامه دکتری آقای مهندس محمد امیری با عنوان "مطالعه ریزساختاری و ژئوتکنیکی تثبیت خاک رس‌دار نرم و نگهداشت آلاینده‌های فلز سنگین در تثبیت و جامدسازی در حضور میکرو و نانوذرات رسی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه دکتری آقای مهندس محمد امیری با عنوان "مطالعه ریزساختاری و ژئوتکنیکی تثبیت خاک رس‌دار نرم و نگهداشت آلاینده‌های فلز سنگین در تثبیت و جامدسازی در حضور میکرو و نانوذرات رسی" و به راهنمایی دکتر وحیدرضا اوحدی در روز چهارشنبه 6/3/94 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه می‌گردد.

پایان نامه دکتر آقای مهندس محمد امیری با عنوان "مطالعه ریزساختاری و ژئوتکنیکی تثبیت خاک رس‌دار نرم و نگهداشت آلاینده‌های فلز سنگین در تثبیت و جامدسازی در حضور میکرو و نانوذرات رسی" و به راهنمایی دکتر وحیدرضا اوحدی در روز چهارشنبه 6/3/94 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

محمد امیری