پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ادیب ابراهیمی با عنوان «پوشش دهي TiB/TiB2 بر روي تيتانيوم خالص تجاري و بررسي رفتار رويين و الکتروشيميايي آن در محلول‌هاي رينگر و هنک»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ادیب ابراهیمی با عنوان «پوشش دهي TiB/TiB2 بر روي تيتانيوم خالص تجاري و بررسي رفتار رويين و الکتروشيميايي آن در محلول‌هاي رينگر و هنک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ادیب ابراهیمی با عنوان «پوشش دهي TiB/TiB2 بر روي تيتانيوم خالص تجاري و بررسي رفتار رويين و الکتروشيميايي آن در محلول‌هاي رينگر و هنک» با راهنمایی دکتر آرش فتاح الحسینی و دکتر حمید اصفهانی در روز 97/9/19 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ادیب ابراهیمی با عنوان «پوشش دهي TiB/TiB2 بر روي تيتانيوم خالص تجاري و بررسي رفتار رويين و الکتروشيميايي آن در محلول‌هاي رينگر و هنک» با راهنمایی دکتر آرش فتاح الحسینی و دکتر حمید اصفهانی در روز 97/9/19 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

ادیب ابراهیمی