پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید رضایی با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای مسئله مکان‌یابی ایستگاه‌های اضطراری با استفاده از نظریه صف»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید رضایی با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای مسئله مکان‌یابی ایستگاه‌های اضطراری با استفاده از نظریه صف»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید رضایی با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای مسئله مکان‌یابی ایستگاه‌های اضطراری با استفاده از نظریه صف» با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه 15/09/94- ساعت 15:00 و مکان: سمینار 10 صنایع ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید رضایی با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای مسئله مکان‌یابی ایستگاه‌های اضطراری با استفاده از نظریه صف» با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه 15/09/94- ساعت 15:00 و مکان: سمینار 10 صنایع ارائه خواهد شد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

امید رضایی