پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر احسان فوایدی با عنوان «تخمین و مدیریت اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه بیزین»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر احسان فوایدی با عنوان «تخمین و مدیریت اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه بیزین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر احسان فوایدی با عنوان «تخمین و مدیریت اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه بیزین» با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در روز 15/11/1396 در سمینار1 برق ارائه خاوهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر احسان فوایدی با عنوان «تخمین و مدیریت اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه بیزین» با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در روز 15/11/1396 در  سمینار1 برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعتت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

امیر احسان فوایدی