پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به هنگام»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به هنگام»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به هنگام» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز یکشنبه 6/12/1396 ساعت 13 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن  هزینه انرژی و کارهای به هنگام» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز یکشنبه 6/12/1396 ساعت 13 در  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

امیر افسر