پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حمیدی با عنوان «ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسنتتیک در خاک رسی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حمیدی با عنوان «ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسنتتیک در خاک رسی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حمیدی با عنوان «ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسنتتیک در خاک رسی» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و زمان: یکشنبه 4/7/95، ساعت 18 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حمیدی با عنوان «ظرفیت باربری ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسنتتیک در خاک رسی» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و زمان: یکشنبه 4/7/95، ساعت 18 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

امیر حمیدی