پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین دادستان با عنوان «برنامه ریزی حرکت یک بازوی مکانیکی با شش درجه‌ی آزادی در یک محیط دینامیک»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین دادستان با عنوان «برنامه ریزی حرکت یک بازوی مکانیکی با شش درجه‌ی آزادی در یک محیط دینامیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین دادستان با عنوان «برنامه ریزی حرکت یک بازوی مکانیکی با شش درجه‌ی آزادی در یک محیط دینامیک» با راهنمایی دکتر مهدی شوشتری در مکان: سمینار 3 گروه مکانیک و زمان :شنبه- 26/4/95 ساعت 15:00 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین دادستان با عنوان «برنامه ریزی حرکت یک بازوی مکانیکی با شش درجه‌ی آزادی در یک محیط دینامیک» با راهنمایی دکتر مهدی شوشتری در مکان: سمینار 3 گروه مکانیک و زمان :شنبه- 26/4/95 ساعت 15:00 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

امین دادستان