پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین طاهری با عنوان «تولید مقاطع توخالی منیزیمی با استفاده از فرایند اکستروژن پیچشی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین طاهری با عنوان «تولید مقاطع توخالی منیزیمی با استفاده از فرایند اکستروژن پیچشی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین طاهری با عنوان «تولید مقاطع توخالی منیزیمی با استفاده از فرایند اکستروژن پیچشی» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته‌صنیعی در زمان: چهارشنبه 8/7/94 ساعت 8 صبح و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین طاهری با عنوان «تولید مقاطع توخالی منیزیمی با استفاده از فرایند اکستروژن پیچشی» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته‌صنیعی در زمان: چهارشنبه 8/7/94 ساعت 8 صبح و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.  علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:

 

امین طاهری