پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهنام مدد نیا با عنوان « کنترل موقعیت روبات دو درجه آزادی با استفاده از فیدبک تصویری موقعیت آن»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهنام مدد نیا با عنوان « کنترل موقعیت روبات دو درجه آزادی با استفاده از فیدبک تصویری موقعیت آن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهنام مدد نیا با عنوان « کنترل موقعیت روبات دو درجه آزادی با استفاده از فیدبک تصویری موقعیت آن» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در 28/6/1394 ارائه گردید.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهنام مدد نیا با عنوان « کنترل موقعیت روبات دو درجه آزادی با استفاده از فیدبک تصویری موقعیت آن» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در 28/6/1394 ارائه گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

بهنام مددنیا