پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد طائب لو با عنوان «بررسی اثر تاریخچه تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه ساحلی انزلی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد طائب لو با عنوان «بررسی اثر تاریخچه تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه ساحلی انزلی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد طائب لو با عنوان «بررسی اثر تاریخچه تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه ساحلی انزلی» و با راهنمایی جناب آقای دکتر عباس قدیمی در زمان یکشنبه 22 تیر ساعت 9 و مکان آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد طائب لو با عنوان «بررسی اثر تاریخچه تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه ساحلی انزلی» و با راهنمایی جناب آقای دکتر عباس قدیمی در زمان یکشنبه 22 تیر ساعت 9 و مکان آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:
حامد طائب لو