پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «مدلسازی تحلیلی برای برداشت انرژی از ارتعاشات جانبی سیستم های دوار به وسیله مکانیزم الکترومغناطیس»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «مدلسازی تحلیلی برای برداشت انرژی از ارتعاشات جانبی سیستم های دوار به وسیله مکانیزم الکترومغناطیس»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «مدلسازی تحلیلی برای برداشت انرژی از ارتعاشات جانبی سیستم های دوار به وسیله مکانیزم الکترومغناطیس» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز 23/11/1396 ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «مدلسازی تحلیلی برای برداشت انرژی از ارتعاشات جانبی سیستم های دوار به وسیله مکانیزم الکترومغناطیس» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز 23/11/1396  ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشترب ه لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

حسن اصالت