پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن شامحمدی با عنوان «تشخیص نقل‌به‌مضمون با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن شامحمدی با عنوان «تشخیص نقل‌به‌مضمون با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن شامحمدی با عنوان «تشخیص نقل‌به‌مضمون با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز یکشنبه 30/10/1397 ساعت 14:00 در سمینار 2 دپارتمان برق (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن شامحمدی با عنوان «تشخیص نقل‌به‌مضمون با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز یکشنبه 30/10/1397 ساعت 14:00 در سمینار 2 دپارتمان برق (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

حسن شامحمدی