پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن پویان با عنوان "توسعه یک مدل رفتاری موجود برای خاک‌های غیراشباع و اعتبار‌بخشی آن تحت مسیرهای تنش آزمایشگاهی"

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن پویان با عنوان "توسعه یک مدل رفتاری موجود برای خاک‌های غیراشباع و اعتبار‌بخشی آن تحت مسیرهای تنش آزمایشگاهی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن پویان با عنوان "توسعه یک مدل رفتاری موجود برای خاک‌های غیراشباع و اعتبار‌بخشی آن تحت مسیرهای تنش آزمایشگاهی" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در زمان: چهار‌شنبه 29/11/1393 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن پویان با عنوان "توسعه یک مدل رفتاری موجود برای خاک‌های غیراشباع و اعتبار‌بخشی آن تحت مسیرهای تنش آزمایشگاهی" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در زمان: چهار‌شنبه 29/11/1393 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. برای مطالعه چکیده پایان نامه روی لینک یر کلیک نمایید:

حسن پویان