پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین اله‌وردی با عنوان "تشخیص وجود ترک و مکان یابی سه بعدی محل آن در سرسیلندر توسط روش انتشار صوت"

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین اله‌وردی با عنوان "تشخیص وجود ترک و مکان یابی سه بعدی محل آن در سرسیلندر توسط روش انتشار صوت"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین اله‌وردی با عنوان "تشخیص وجود ترک و مکان یابی سه بعدی محل آن در سرسیلندر توسط روش انتشار صوت" و با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در 6 تیر 1394 ساعت 12 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه می‌گردد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین اله‌وردی با عنوان "تشخیص وجود ترک و مکان یابی سه بعدی محل آن در سرسیلندر توسط روش انتشار صوت" و با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در 6 تیر 1394 ساعت 12 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


حسین اله وردی