پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتار خستگی نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتار خستگی نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتار خستگی نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی» با راهنمایی دکتر عباس فدایی در روز چهارشنبه 23 خرداد 1397، ساعت 10 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتار خستگی نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی» با راهنمایی دکتر عباس فدایی در روز چهارشنبه 23 خرداد 1397، ساعت 10 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

حسین رسولی