پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین میرزایی با عنوان « بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مکانیزم تخریب خاکریزهای شسته شونده همگن (فیوزپلاگ)»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین میرزایی با عنوان « بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مکانیزم تخریب خاکریزهای شسته شونده همگن (فیوزپلاگ)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین میرزایی با عنوان « بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مکانیزم تخریب خاکریزهای شسته شونده همگن (فیوزپلاگ)» با راهنمایی دکتز جلال صادقیان در روز 10/07/97 ساعت 16-18 در آمقی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین میرزایی با عنوان « بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مکانیزم تخریب خاکریزهای شسته شونده همگن (فیوزپلاگ)» با راهنمایی دکتز جلال صادقیان در روز 10/07/97 ساعت  16-18 در آمقی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

حسین میرزایی