پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا اکبری بهروز با عنوان «تأثیر ریزدانه خمیری بر رفتار تناوبی ماسه ساحلی انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا اکبری بهروز با عنوان «تأثیر ریزدانه خمیری بر رفتار تناوبی ماسه ساحلی انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا اکبری بهروز با عنوان «تأثیر ریزدانه خمیری بر رفتار تناوبی ماسه ساحلی انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز 25/6/1396 ساعت 18 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا اکبری بهروز با عنوان «تأثیر ریزدانه خمیری بر رفتار تناوبی ماسه ساحلی انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز 25/6/1396 ساعت 18 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

حمیدرضا اکبری بهروز