پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش یوسف زاده با عنوان «مطالعه ی تجربی وعددی اندازه گیری تنش پسماند با استفاده از روش کانتوردر نمونه های تو خالی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش یوسف زاده با عنوان «مطالعه ی تجربی وعددی اندازه گیری تنش پسماند با استفاده از روش کانتوردر نمونه های تو خالی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش یوسف زاده با عنوان «مطالعه ی تجربی وعددی اندازه گیری تنش پسماند با استفاده از روش کانتوردر نمونه های تو خالی» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در 04/07/95 ساعت 4 عصر ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش یوسف زاده با عنوان «مطالعه ی تجربی وعددی اندازه گیری تنش پسماند با استفاده از روش کانتوردر نمونه های تو خالی» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در 04/07/95 ساعت 4 عصر ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

داریوش یوسف زاده