پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحمت¬الله کیانی هرچگانی با عنوان «تحلیل و طراحی فوم مناسب کفش برای تأمین راحتی پا و جذب انرژی ناشی از بارهای شبه‌استاتیکی و ضربه‌ای»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحمت¬الله کیانی هرچگانی با عنوان «تحلیل و طراحی فوم مناسب کفش برای تأمین راحتی پا و جذب انرژی ناشی از بارهای شبه‌استاتیکی و ضربه‌ای»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحمت¬الله کیانی هرچگانی با عنوان «تحلیل و طراحی فوم مناسب کفش برای تأمین راحتی پا و جذب انرژی ناشی از بارهای شبه‌استاتیکی و ضربه‌ای» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز شنبه10/07/95 ساعت 14 و مکان: سمعی-بصری (کلاس 27) ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحمت¬الله کیانی هرچگانی با عنوان «تحلیل و طراحی فوم مناسب کفش برای تأمین راحتی پا و جذب انرژی ناشی از بارهای  شبه‌استاتیکی و ضربه‌ای» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز شنبه10/07/95 ساعت 14 و مکان: سمعی-بصری (کلاس 27) ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

رحمت الله کیانی چگانی