پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دنده خارجی در حالت سالم و معیوب و تشخیص عیب با استفاده از شبکه عصبی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دنده خارجی در حالت سالم و معیوب و تشخیص عیب با استفاده از شبکه عصبی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دنده خارجی در حالت سالم و معیوب و تشخیص عیب با استفاده از شبکه عصبی» با راهنمایی دکار مهدی کریمی در روز دوشنبه 4/4/97 ساعت 18 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دنده خارجی در حالت سالم و معیوب و تشخیص عیب با استفاده از شبکه عصبی» با راهنمایی دکار مهدی کریمی در روز دوشنبه 4/4/97 ساعت 18 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

رحیم نعیمی