پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا خالقی با عنوان «بهینه¬سازی مکان و اندازه ایستگاه¬های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان با استفاده از الگوریتم ترکیبی »

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا خالقی با عنوان «بهینه¬سازی مکان و اندازه ایستگاه¬های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان با استفاده از الگوریتم ترکیبی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا خالقی با عنوان «بهینه¬سازی مکان و اندازه ایستگاه¬های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان با استفاده از الگوریتم ترکیبی» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در زمان: شنبه 03/07/1395 ساعت: 11:30 و مکان: سمینار2 برگزار خواهاد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا خالقی با عنوان «بهینه¬سازی مکان و اندازه ایستگاه¬های شارژ و منابع انرژی تجدید¬پذیر به طور هم زمان با استفاده از الگوریتم ترکیبی» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در زمان: شنبه 03/07/1395 ساعت: 11:30 و مکان: سمینار2 برگزار خواهاد شد. جهت کسسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

رضا خالقی