پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا محمدی مقدم با عنوان «دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا محمدی مقدم با عنوان «دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا محمدی مقدم با عنوان «دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو و دکتر یوسف رضایی در روز دوشنبه 1/11/1397 ساعت 15 در سمینار 2 دپارتمان برق (سالن مرحوم مهندس خانمحمدی) ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا محمدی مقدم با عنوان «دسته‌بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو و دکتر یوسف رضایی در روز دوشنبه 1/11/1397 ساعت 15 در سمینار 2 دپارتمان برق (سالن مرحوم مهندس خانمحمدی) ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

رضا محمدی مقدم