پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید غلامی با عنوان «بررسی تبخیر آب در لوله های عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید غلامی با عنوان «بررسی تبخیر آب در لوله های عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید غلامی با عنوان «بررسی تبخیر آب در لوله های عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت» با راهنماییی دکتر اسکندری در 14 مهرماه 94 ساعت 17:30 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید غلامی با عنوان «بررسی تبخیر آب در لوله های عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت» با راهنماییی دکتر اسکندری در 14 مهرماه 94 ساعت  17:30 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

سعید غلامی