پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سهراب سعیدی با عنوان «بررسی آزمایشگاهی تاثیر آلودگی مواد نفتی بر نفوذپذیری خاک ماسهای به‌وسیله دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سهراب سعیدی با عنوان «بررسی آزمایشگاهی تاثیر آلودگی مواد نفتی بر نفوذپذیری خاک ماسهای به‌وسیله دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سهراب سعیدی با عنوان «بررسی آزمایشگاهی تاثیر آلودگی مواد نفتی بر نفوذپذیری خاک ماسهای به‌وسیله دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز 24 بهمن 1396 ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.

پایان نامه  کارشناسی ارشد آقای سهراب سعیدی با عنوان «بررسی آزمایشگاهی تاثیر آلودگی مواد نفتی بر نفوذپذیری خاک ماسهای به‌وسیله دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز 24 بهمن 1396 ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سهراب سعیدی