پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا سعیدی گلپایگانی با عنوان «تحلیل عوامل موثر بر ریسک زلزله با استفاده از شبکه بیزین»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا سعیدی گلپایگانی با عنوان «تحلیل عوامل موثر بر ریسک زلزله با استفاده از شبکه بیزین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا سعیدی گلپایگانی با عنوان «تحلیل عوامل موثر بر ریسک زلزله با استفاده از شبکه بیزین» با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در روز چهارشنبه مورخ 12/07/96 ساعت 12 در سمینار صنایع ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا سعیدی گلپایگانی با عنوان «تحلیل عوامل موثر بر ریسک زلزله با استفاده از شبکه بیزین» با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در روز چهارشنبه مورخ 12/07/96 ساعت 12 در سمینار صنایع ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سید علیرضا سعیدی گلپایگانی