پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صادق جهان تیغی با عنوان «بررسی اثرخنک کاری دقیق روی پدیده جوشش در موتور ملی و بهبود هندسه از طریق اجرای طرح های مختلف خنک کننده»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صادق جهان تیغی با عنوان «بررسی اثرخنک کاری دقیق روی پدیده جوشش در موتور ملی و بهبود هندسه از طریق اجرای طرح های مختلف خنک کننده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صادق جهان تیغی با عنوان «بررسی اثرخنک کاری دقیق روی پدیده جوشش در موتور ملی و بهبود هندسه از طریق اجرای طرح های مختلف خنک کننده» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در 29 اردیبهشت 1395 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صادق جهان تیغی با عنوان «بررسی اثرخنک کاری دقیق روی پدیده جوشش در موتور ملی و بهبود هندسه از طریق اجرای طرح های مختلف خنک کننده» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در 29 اردیبهشت 1395 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

صادق جهان تیغی