پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عادل شکیبی نژاد با عنوان «بررسی رفتار ستون‌های سنگی محصورشده با ژئوتکستایل به‌وسیله آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عادل شکیبی نژاد با عنوان «بررسی رفتار ستون‌های سنگی محصورشده با ژئوتکستایل به‌وسیله آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عادل شکیبی نژاد با عنوان «بررسی رفتار ستون‌های سنگی محصورشده با ژئوتکستایل به‌وسیله آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز سه‌شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10 در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عادل شکیبی نژاد با عنوان «بررسی رفتار ستون‌های سنگی محصورشده با ژئوتکستایل به‌وسیله آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز سه‌شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10 در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

عادل شکیبی نژاد