پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عارف طریقتی هما با عنوان "درمدار قرار دادن واحدهای تولیدی در ریزشبکه به همراه تعیین میزان ذخیره ساز و توسعه تولیدات مبتنی بر منابع تولیدات پراکنده "

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عارف طریقتی هما با عنوان "درمدار قرار دادن واحدهای تولیدی در ریزشبکه به همراه تعیین میزان ذخیره ساز و توسعه تولیدات مبتنی بر منابع تولیدات پراکنده "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عارف طریقتی هما با عنوان "درمدار قرار دادن واحدهای تولیدی در ریزشبکه به همراه تعیین میزان ذخیره ساز و توسعه تولیدات مبتنی بر منابع تولیدات پراکنده " با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 13/4/1394 ساعت:16 مکان: آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عارف طریقتی هما با عنوان "درمدار قرار دادن واحدهای تولیدی در ریزشبکه به همراه تعیین میزان ذخیره ساز و توسعه تولیدات مبتنی بر منابع تولیدات پراکنده " با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 13/4/1394    ساعت:16                    مکان: آمفی تئاتر  ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زر کلیک نمایید:


عارف طریقتی هما