پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا معصومی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحات کامپوزیتی فیبر کربن/ اپوکسی ویسکوالاسیتک با درنظر گرفتن اثرات عیب لایه لایه شدن»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا معصومی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحات کامپوزیتی فیبر کربن/ اپوکسی ویسکوالاسیتک با درنظر گرفتن اثرات عیب لایه لایه شدن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا معصومی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحات کامپوزیتی فیبر کربن/ اپوکسی ویسکوالاسیتک با درنظر گرفتن اثرات عیب لایه لایه شدن» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز 15/7/96 ساعت 11 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا معصومی با عنوان «تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحات کامپوزیتی فیبر کربن/ اپوکسی ویسکوالاسیتک با درنظر گرفتن اثرات عیب لایه لایه شدن» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز 15/7/96 ساعت 11 در  آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

علیرضا معصومی